DANH SÁCH CÔNG VIỆC

  Công việc mới nhất

  QUẢN LÝ NHÀ HÀNG

  Đảm bảo các tiêu chuẩn được thiết lập, đáp ứng và duy trì. Mục tiêu chính là cung cấp dịch vụ ẩm thực và sự trải nghiệm cho khách. Thực hiện công việc kinh doanh một cách chuyên nghiệp và lịch sự p...

  Full-time

  Xem thêm

  Công việc cần gấp

  QUẢN LÝ NHÀ HÀNG

  Đảm bảo các tiêu chuẩn được thiết lập, đáp ứng và duy trì. Mục tiêu chính là cung cấp dịch vụ ẩm thực và sự trải nghiệm cho khách. Thực hiện công việc kinh doanh một cách chuyên nghiệp và lịch sự p...

  Full-time

  Xem thêm
 • HR NEWS

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

  COMPANY EVENT

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

THÔNG TIN ĐẶT BÀN

Hãy điền đầy đủ các thông tin bên dưới đây

ĐẶT PHÒNG ĐẶT BÀN ĐẶT XE ĐẶT THẺ