MEI LI - VỊT QUAY BẮC KINH

Khu bếp của nàng Mei Li sẽ khiến bạn mê mẩn với món vịt quay Bắc Kinh chính hiệu.

------------- 
📞 Đặt bàn: +84 902 969 852 
📌 Địa điểm: Nhà hàng Mei Li Dim Sum Kitchen, Cocobay Đà Nẵng

THÔNG TIN ĐẶT BÀN

Hãy điền đầy đủ các thông tin bên dưới đây

Yêu cầu mẫu báo giá

Hãy điền đầy đủ các thông tin bên dưới đây