Tuyển dụng

Tìm công việc thích hợp

Mới nhất

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT HỆ THỐNG
Địa điểm: Đà Nẵng

Triển khai các giải pháp hệ thống theo thiết kế, thiết lập và cấu hình an ninh, đảm bảo hệ thống lưu trữ, quản trị dịch vụ...

Xem thêm
CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ
Địa điểm: Đà Nẵng

Tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo và các Ban/ Phòng/ Bộ phận về các vấn đề pháp lý liên quan đến mọi hoạt động của Công ty

Xem thêm
HDV DU LỊCH TIẾNG ANH
Địa điểm: Đà Nẵng

Đón khách, dẫn khách đi tham quan các tuyến điểm trong chương trình tour. Chăm sóc khách hàng trong hành trình.

Xem thêm
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH
Địa điểm: Đà Nẵng

Lưu trữ toàn bộ hệ thống công văn, giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên quan, theo dõi luân chuyển hồ sơ.

Xem thêm
KIẾN TRÚC SƯ
Địa điểm: Đà Nẵng

Cập nhật các quy định, quy chuẩn, văn bản trong xây dựng và kiến trúc. Điều phối thông tin thiết kế giữa các bộ phận

Xem thêm
KỸ SƯ MEP
Địa điểm: Đà Nẵng

Kiểm tra xem xét các bản vẽ thiết kế cơ điện. Phối hợp bộ phận điều phối thiết kế, kiểm tra và phối hợp bản vẽ thiết kế.

Xem thêm
KỸ SƯ XÂY DỰNG
Địa điểm: Đà Nẵng

Thực hiện giám sát: Toàn bộ quá trình thi công xây dựng và lắp đặt các loại thiết bị công trình

Xem thêm
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ HỒ SƠ HỢP ĐỒNG
Địa điểm: Đà Nẵng

Theo dõi các Hợp đồng tư vấn thiết kế và thi công. Lưu trữ và cung cấp cho các cán bộ Bộ phận khi cần thiết để làm việc.

Xem thêm
THANH TRA VÀ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG
Địa điểm: Đà Nẵng

Kiểm tra bản vẽ thiết kế công trình xây dựng. Kiểm tra tiến độ thi công xây dựng, kiểm tra tiến độ thực hiện.

Xem thêm
TRỢ LÝ TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
Địa điểm: Đà Nẵng

Hỗ trợ các Ban/ phòng/ Bộ phận trong công việc hoạch định mục tiêu, kế hoạch, chính sách theo chức năng

Xem thêm
TRƯỞNG BP ĐẤU THẦU & HỢP ĐỒNG
Địa điểm: Đà Nẵng

Thẩm định hồ sơ mời thầu, dự thầu, phân tích vật tư theo định mức xây dựng cơ bản và thực tế.

Xem thêm
CHUYÊN VIÊN ĐẤU THẦU DỰ ÁN
Địa điểm: Đà Nẵng

Thẩm định hồ sơ mời thầu, dự thầu, phối hợp bộ phận mua hàng tiến hành mua sắm thiết bị, vật liệu

Xem thêm
TRƯỞNG BP GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG
Địa điểm: Đà Nẵng

Thực hiện kiểm tra bản vẽ thiết kế công trình xây dựng, kiểm tra tiến độ thi công xây dựng, giám sát tiến độ thực hiện.

Xem thêm
TRƯỞNG BP KS THIẾT KẾ (CONCEPT&CƠ SỞ)
Địa điểm: Đà Nẵng

Đầu mối, quản lý và phối hợp các nhà thầu các bộ môn khác liên quan (tùy tính chất mỗi công trình).

Xem thêm
TRƯỞNG BP KS THIẾT KẾ (KT THI CÔNG)
Địa điểm: Đà Nẵng

Đảm bảo việc thực hiện các yêu cầu kỹ thuật/chi tiết kỹ thuật đúng theo yêu cầu thiết kế kỹ thuật.

Xem thêm
KỸ SƯ VỆ SINH – AN TOÀN LAO ĐỘNG
Địa điểm: Đà Nẵng

Kiểm tra an toàn lao động, điện nước thi công và công nhân lao động của các nhà thầu tại công trường.

Xem thêm
TRƯỞNG NHÓM KIỂM SOÁT VS – ATLĐ
Địa điểm: Đà Nẵng

Đào tạo và huấn luyện an toàn lao động, an toàn vệ sinh lao động cho CBNV và công nhân xây dựng của công trường.

Xem thêm
CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ (C&B)
Địa điểm: Đà Nẵng

Lập kế hoạch vàm triển khai tuyển dụng. Hướng dẫn và đào tạo nhân sự mới đồng thời phát triển nguồn nhân lực định kỳ.

Xem thêm
KỸ SƯ XÂY DỰNG (GS XÂY DỰNG, MEP)
Địa điểm: Đà Nẵng

Giám sát nhà thầu thực hiện công việc theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và bản vẽ, chất lượng sản phẩm đầu phần xây dựng

Xem thêm
TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC
Địa điểm: Đà Nẵng

Trợ giúp xây dựng định hướng chiến lược phát triển Công ty. Đôn đốc các bộ phận thực hiện đúng và đầy đủ nhiệm vụ

Xem thêm
CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG
Địa điểm: Đà Nẵng

Truy cập các trang web tuyển dụng, lọc các hồ sơ nộp trực tiếp để chọn ứng viên phục vụ cho công tác tuyển dụng.

Xem thêm

Hot nhất

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT HỆ THỐNG

Triển khai các giải pháp hệ thống theo thiết kế, thiết lập và cấu hình an ninh, đảm bảo hệ thống lưu trữ, quản trị dịch vụ...

CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ

Tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo và các Ban/ Phòng/ Bộ phận về các vấn đề pháp lý liên quan đến mọi hoạt động của Công ty

HDV DU LỊCH TIẾNG ANH

Đón khách, dẫn khách đi tham quan các tuyến điểm trong chương trình tour. Chăm sóc khách hàng trong hành trình.

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH

Lưu trữ toàn bộ hệ thống công văn, giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên quan, theo dõi luân chuyển hồ sơ.

KIẾN TRÚC SƯ

Cập nhật các quy định, quy chuẩn, văn bản trong xây dựng và kiến trúc. Điều phối thông tin thiết kế giữa các bộ phận

KỸ SƯ MEP

Kiểm tra xem xét các bản vẽ thiết kế cơ điện. Phối hợp bộ phận điều phối thiết kế, kiểm tra và phối hợp bản vẽ thiết kế.